รายละเอียดแพทย์

วิภา อัศวปรีชาวงศ์
พญ. วิภา อัศวปรีชาวงศ์
ตำแหน่ง : กุมารแพทย์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : กุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน
ข้อมูลแพทย์ :
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • วุฒิบัตรกุมารเวชศาสตร์, มหาวิทยาลัยมหิดล (ศิริราชพยาบาล)
  • วุฒิบัตรกุมารเวชศาสตร์โรคระบบภูมิแพ้และอิมมูโนวิทยา, มหาวิทยาลัยมหิดล (ศิริราชพยาบาล)

ตารางออกตรวจ
  • Monday/จันทร์ : 17:00 - 21:00
  • Thursday/พฤหัสบดี : 17:00 - 21:00
นัดแพทย์ท่านนี้