รายละเอียดของแพทย์

สมบูรณ์ จันทร์สกุลพร
นพ. สมบูรณ์ จันทร์สกุลพร
ตำแหน่ง : กุมารแพทย์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : กุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน
ข้อมูลแพทย์ :
 • แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
  : แพทยศาสตร์บัณฑิต, มหาวิทยาลัยมหิดล (โรงพยาบาลรามาธิบดี)
 • วุฒิบัตรกุมารเวชศาสตร์/ มหาวิทยาลัย
  : วุฒิบัตรกุมารเวชศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วุฒิบัตรกุมารเวชศาสตร์ฉพาะทาง, มหาวิทยาลัย
  : วุฒิบัตรเวชศาสตร์ครอบครัว, สมาคมเวชศาสตร์ครอบครัว
  : วุฒิบัตรกุมารเวชศาสตร์โรคระบบภูมิแพ้และอิมมูโนวิทยา, มหาวิทยาลัยมหิดล (ศิริราชพยาบาล)

ตารางออกตรวจ
 • Wednesday/พุธ : 17:00 - 21:00
นัดแพทย์ท่านนี้