รายละเอียดแพทย์

ศักดา สวรรค์วัฒนกุล
นพ. ศักดา สวรรค์วัฒนกุล
ตำแหน่ง : อายุรแพทย์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
ข้อมูลแพทย์ :
 • แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
  : แพทยศาสตร์บัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาตร์ ปี 2541
 • วุฒิบัตรอายุรศาสตร์มหาวิทยาลัย
  : วุฒิบัตรอายุรศาสตร์, วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกฏเกล้า
 • วุฒิบัตรอายุรศาสตร์เฉพาะทาง, มหาวิทยาลัย
  : วุฒิบัตรอายุรศาสตร์โรคหัวใจ, วชิรพยาบาล

ตารางออกตรวจ
 • Sunday/อาทิตย์ : 09:00 - 15:00
 • Monday/จันทร์ : 08:00 - 16:00
 • Tuesday/อังคาร : 08:00 - 15:00
 • Wednesday/พุธ : 08:00 - 17:00
 • Thursday/พฤหัสบดี : 08:00 - 12:00
 • Friday/ศุกร์ : 08:00 - 15:00
นัดแพทย์ท่านนี้