รายละเอียดของแพทย์

ไมตรี พัฒนะวาณิชนันท์
นพ. ไมตรี พัฒนะวาณิชนันท์
ตำแหน่ง : กุมารแพทย์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : Pediatric
ข้อมูลแพทย์ :
 • "แพทยศาสตร์ 
  มหาวิทยาลัย"
  : แพทยศาสตร์บัณฑิต, วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
 • วุฒิบัตรกุมารเวชศาสตร์/ มหาวิทยาลัย
  : วุฒิบัตรกุมารเวชศาสตร์, วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
 • การฝึกอบรมพิเศษ
  : อบรมระยะสั้น Occupational Medicine, โรงพยาบาลนพรัตน์

 


ตารางออกตรวจ
 • Saturday/เสาร์ : 09:00 - 19:00
นัดแพทย์ท่านนี้