รายละเอียดของแพทย์

กัลย์สุดา มโนมัยสันติภาพ
พญ. กัลย์สุดา มโนมัยสันติภาพ
ตำแหน่ง : กุมารแพทย์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : กุมารเวชศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิซึม
ข้อมูลแพทย์ :
  • แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
    : แพทยศาสตร์บัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วุฒิบัตรกุมารเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัย"
    : วุฒิบัตรกุมารเวชศาสตร์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ตารางออกตรวจ
  • Sunday/อาทิตย์ : 14:00 - 17:00 Week 2
นัดแพทย์ท่านนี้