รายละเอียดของแพทย์

พรีมา ทศบวร
พญ. พรีมา ทศบวร
ตำแหน่ง : แพทย์ผิวหนัง
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ :
ข้อมูลแพทย์ :
  • แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
    : แพทยศาสตร์บัณฑิต, มหาวิทยาลัยมหิดล (ศิริราชพยาบาล)
  • วุฒิบัตรตจวิทยา มหาวิทยาลัย
    : ศัลยศาสตร์ตกแต่ง, มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • วุฒิบัตรตจวิทยาเฉพาะทาง, มหาวิทยาลัย
    : ศัลยศาสตร์ตกแต่ง, มหาวิทยาลัยมหิดล (ศิริราชพยาบาล)

ตารางออกตรวจ
  • Sunday/อาทิตย์ : 09:00 - 13:00
นัดแพทย์ท่านนี้