รายละเอียดแพทย์

วริศรา ศิริจรูญวงศ์
พญ. วริศรา ศิริจรูญวงศ์
ตำแหน่ง : อายุรแพทย์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : Internal Medicine
ข้อมูลแพทย์ :
ตารางออกตรวจ
  • Sunday/อาทิตย์ : 13:00 - 20:00
นัดแพทย์ท่านนี้