รายละเอียดของแพทย์

ภาสุร์ เปี่ยมพงศ์สานต์
นพ. ภาสุร์ เปี่ยมพงศ์สานต์
ตำแหน่ง :
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : Dermatology
ข้อมูลแพทย์ :
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วุฒิบัตรตจวิทยา สถาบันโรคผิวหนัง

ตารางออกตรวจ
  • Tuesday/อังคาร : 08:00 - 18:00
  • Wednesday/พุธ : 08:00 - 16:30
  • Thursday/พฤหัสบดี : 08:00 - 16:30
  • Friday/ศุกร์ : 08:00 - 15:00
  • Saturday/เสาร์ : 08:00 - 20:00
นัดแพทย์ท่านนี้