รายละเอียดแพทย์

ภาสุร์ เปี่ยมพงศ์สานต์
นพ. ภาสุร์ เปี่ยมพงศ์สานต์
ตำแหน่ง : แพทย์ผิวหนัง
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : Dermatology
ข้อมูลแพทย์ : .แพทยศาสตร์บัณฑิต,จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
.วุฒิบัตรตจวิทยา,สถาบันโรคผิวหนัง

ตารางออกตรวจ
  • Tuesday/อังคาร : 08:00 - 20:00
  • Wednesday/พุธ : 08:00 - 16:30
  • Thursday/พฤหัสบดี : 08:00 - 16:30
  • Friday/ศุกร์ : 12:00 - 16:00
  • Saturday/เสาร์ : 08:00 - 20:00
นัดแพทย์ท่านนี้