รายละเอียดแพทย์

ทรงเกียรติ ธนะเจริญพาณิชย์
นพ. ทรงเกียรติ ธนะเจริญพาณิชย์
ตำแหน่ง : ศัลยแพทย์ออโธปิดิกส์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ :
ข้อมูลแพทย์ :
ตารางออกตรวจ
  • Saturday/เสาร์ : 17:00 - 20:00
นัดแพทย์ท่านนี้