รายละเอียดแพทย์

วรายศ ตราฐิติพันธุ์
นพ. วรายศ ตราฐิติพันธุ์
ตำแหน่ง : ศัลยแพทย์ออโธปิดิกส์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : ศัลยกรรมกระดูกสันหลัง
ข้อมูลแพทย์ :
ตารางออกตรวจ
  • Sunday/อาทิตย์ : 08:00 - 12:00
นัดแพทย์ท่านนี้