รายละเอียดแพทย์

กอบกาญจน์ สมุทรธนานนท์
พญ. กอบกาญจน์ สมุทรธนานนท์
ตำแหน่ง : ศัลยแพทย์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : Surgery
ข้อมูลแพทย์ :
ตารางออกตรวจ
  • Monday/จันทร์ : 17:00 - 20:00
นัดแพทย์ท่านนี้