รายละเอียดแพทย์

นเรนทร์ สันติกุลานนท์
นพ. นเรนทร์ สันติกุลานนท์
ตำแหน่ง : ศัลยแพทย์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : ศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก
ข้อมูลแพทย์ :
ตารางออกตรวจ
  • Tuesday/อังคาร : 14:00 - 20:00
นัดแพทย์ท่านนี้