รายละเอียดของแพทย์

อรจิรา ตั้งงามสกุล
พญ. อรจิรา ตั้งงามสกุล
ตำแหน่ง : กุมารแพทย์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ
ข้อมูลแพทย์ :