รายละเอียดของแพทย์

สุวดี จิระศักดิ์พิศาล
พญ. สุวดี จิระศักดิ์พิศาล
ตำแหน่ง : กุมารแพทย์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : กุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ
ข้อมูลแพทย์ :
ตารางออกตรวจ
  • Saturday/เสาร์ : 08:00 - 12:00
นัดแพทย์ท่านนี้