รายละเอียดของแพทย์

สุวดี จิระศักดิ์พิศาล
พญ. สุวดี จิระศักดิ์พิศาล
ตำแหน่ง : กุมารเวชศาสคร์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : กุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ
ข้อมูลแพทย์ :
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล (รามาธิบดี)  
  • วุฒิบัตรกุมารเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (รามาธิบดี)  
  • กุมารเเพทย์โรคติดเชื้อ รพ.พระมงกุฎเกล้า

ตารางออกตรวจ
  • Sunday/อาทิตย์ : 09:00 - 12:00 เฉพาะสัปดาห์ที่ 1,3,5 ของเดือน
  • Saturday/เสาร์ : 09:00 - 12:00 เฉพาะสัปดาห์ที่ 2,4 ของเดือน
นัดแพทย์ท่านนี้