รายละเอียดแพทย์

บุญทิพย์ ทิพย์สุริยาพร
พญ. บุญทิพย์ ทิพย์สุริยาพร
ตำแหน่ง : จักษุแพทย์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : Ophthalmology
ข้อมูลแพทย์ :
ตารางออกตรวจ
  • Wednesday/พุธ : 17:00 - 20:00
นัดแพทย์ท่านนี้