รายละเอียดแพทย์

บุญทิพย์ ทิพย์สุริยาพร
พญ. บุญทิพย์ ทิพย์สุริยาพร
ตำแหน่ง : จักษุแพทย์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : Ophthalmology
ข้อมูลแพทย์ :
  • แพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ
  • วุฒิบัตรจักษุวิทยา, มหาวิทยาลัยมหิดล (รพ.รามาธิบดี)
  • จอประสาทตาและวุ้นตา, มหาวิทยาลัยมหิดล (รพ.รามาธิบดี)
     
 

ตารางออกตรวจ
  • Wednesday/พุธ : 17:00 - 20:00
นัดแพทย์ท่านนี้