รายละเอียดของแพทย์

พรพงษ์ ลักษมีสถาพร
นพ. พรพงษ์ ลักษมีสถาพร
ตำแหน่ง : อายุรแพทย์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ
ข้อมูลแพทย์ :