รายละเอียดของแพทย์

ทิวา พงศ์บุญชู
นพ. ทิวา พงศ์บุญชู
ตำแหน่ง : แพทย์ผิวหนัง
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : Dermatology
ข้อมูลแพทย์ :
 • แพทยศาสตร์มหาวิทยาลัย
  : แพทยศาสตร์บัณฑิต,จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2538
 • วุฒิบัตรตจวิทยามหาวิทยาลัย
  : วุฒิบัตรตจวิทยา, วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
 • การฝึกอบรมพิเศษ
  :  Laser Course, มหิดล(รพ.รามาธิบดี
 • ความเชี่ยวชาญพิเศษ
  : 1.ตรวจรักษาโรคผิวหนังทุกชนิด รวมทั้งเส้นผม และเล็บ
    2.Laser, CO2 Laser, IPL, Coolglide, TITAN
    3.ฉีด Botox
 • สมาชิกแพทยสภา
  : สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย

ตารางออกตรวจ
 • Monday/จันทร์ : 09:00 - 15:30
 • Tuesday/อังคาร : 09:30 - 15:30
 • Wednesday/พุธ : 09:30 - 15:30
 • Friday/ศุกร์ : 09:30 - 15:30
นัดแพทย์ท่านนี้