รายละเอียดของแพทย์

ธิติวัฒน์ สุรพันธ์
นพ. ธิติวัฒน์ สุรพันธ์
ตำแหน่ง : ศัลยแพทย์ออโธปิดิกส์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : ศัลยกรรมมือและจุลศัลยศาสตร์
ข้อมูลแพทย์ :
 • แพทยศาสตร์มหาวิทยาลัย
  : แพทยศาสตร์บัณฑิต, มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2527
 • วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ออโธปิดิกส์มหาวิทยาลัย
  : วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์, วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
 • ประกาศนียบัตรศัลยศาสตร์ออโธปิดิกส์เฉพาะทาง, มหาวิทยาลัย
  : ศัลยศาสตร์ทางมือ และจุลศัลยศาสตร์ (Hand and Microsurgery), 
  วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า
 • ความเชี่ยวชาญพิเศษ
  : 1.Hand and Microsury 
    2.Arthroscopic Surgery Shoulder / Knee
    3.Orthopedic Trauma

ตารางออกตรวจ
 • Tuesday/อังคาร : 17:00 - 20:00
 • Thursday/พฤหัสบดี : 17:00 - 20:00
 • Saturday/เสาร์ : 12:30 - 17:00
นัดแพทย์ท่านนี้