รายละเอียดของแพทย์

ชาญชัย โตวรรณเดชศิริ
นพ. ชาญชัย โตวรรณเดชศิริ
ตำแหน่ง : ศัลยแพทย์ออโธปิดิกส์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : ศัลยกรรมมือและจุลศัลยศาสตร์
ข้อมูลแพทย์ :
 •  แพทยศาสตร์มหาวิทยาลัย
  : แพทยศาสตร์บัณฑิต, มหาวิทยาลัยมหิดล (ศิริราชพยาบาล) ปี 2526
 • วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ออโธปิดิกส์มหาวิทยาลัย
  : วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ออร์โธปิติกส์,กรมการเเพทย์
 • ความเชี่ยวชาญพิเศษ
  : Arthroplastry (ผ่าตัดเปลี่ยนข้อ)

ตารางออกตรวจ
 • Thursday/พฤหัสบดี : 09:00 - 12:00
 • Friday/ศุกร์ : 17:00 - 19:00
นัดแพทย์ท่านนี้