รายละเอียดของแพทย์

เศรษฐวิทย์ ศิริสถิตย์
นพ. เศรษฐวิทย์ ศิริสถิตย์
ตำแหน่ง : ศัลยแพทย์ออโธปิดิกส์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : ศัลยกรรมข้อสะโพกและข้อเข่า
ข้อมูลแพทย์ :
 • แพทยศาสตร์มหาวิทยาลัย
  : แพทยศาสตร์บัณฑิต, วชิรพยาบาล
 • วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ออโธปิดิกส์มหาวิทยาลัย
  : วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์, โรงพยาบาลราชวิถี
 • ความเชี่ยวชาญพิเศษ
  : Hip -Knee Arthroplasty 
 • สมาชิกแพทยสภา
  : 1.ราชวิทยาลัยออร์โธปิดิกส์ แห่งประเทศไทย

ตารางออกตรวจ
 • Monday/จันทร์ : 11:00 - 20:00
 • Tuesday/อังคาร : 08:00 - 16:00
 • Wednesday/พุธ : 08:00 - 20:00
 • Thursday/พฤหัสบดี : 08:00 - 20:00
 • Saturday/เสาร์ : 08:00 - 12:00
นัดแพทย์ท่านนี้