รายละเอียดของแพทย์

กิติพร อังคสุวพลา
นพ. กิติพร อังคสุวพลา
ตำแหน่ง : อายุรแพทย์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
ข้อมูลแพทย์ :
  • แพทยศาสตร์มหาวิทยาลัย
    : แพทยศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล (ศิริราชพยาบาล)
  • วุฒิบัตรอายุรศาสตร์มหาวิทยาลัย
    : วุฒิบัตรอายุรศาสตร์โรงพยาบาลราชวิถี
  • วุฒิบัตรอายุรศาสตร์เฉพาะทาง, มหาวิทยาลัย
    : วุฒิบัตรอายุรศาสตร์โรคหัวใจโรงพยาบาลราชวิถี

ตารางออกตรวจ
  • Tuesday/อังคาร : 17:30 - 19:00
นัดแพทย์ท่านนี้