รายละเอียดแพทย์

ชญานี สำแดงปั้น
พญ. ชญานี สำแดงปั้น
ตำแหน่ง : อายุรแพทย์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา
ข้อมูลแพทย์ :
ตารางออกตรวจ
  • Thursday/พฤหัสบดี : 17:00 - 20:00
นัดแพทย์ท่านนี้