รายละเอียดแพทย์

ลัลธพร พัฒนาวิจารย์
พญ. ลัลธพร พัฒนาวิจารย์
ตำแหน่ง : สูตินรีแพทย์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์
ข้อมูลแพทย์ :
ตารางออกตรวจ
  • Monday/จันทร์ : 17:00 - 20:00
  • Thursday/พฤหัสบดี : 17:00 - 20:00
นัดแพทย์ท่านนี้