รายละเอียดแพทย์

กรธัช อชิรรุจิกร
นพ. กรธัช อชิรรุจิกร
ตำแหน่ง : อายุรแพทย์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : อายุรศาสตร์โรคเลือด
ข้อมูลแพทย์ :
ตารางออกตรวจ
  • Sunday/อาทิตย์ : 17:00 - 20:00
นัดแพทย์ท่านนี้