รายละเอียดแพทย์

สุพจน์ นิโรบลสถาพร
นพ. สุพจน์ นิโรบลสถาพร
ตำแหน่ง : อายุรแพทย์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
ข้อมูลแพทย์ :
ตารางออกตรวจ
  • Friday/ศุกร์ : 17:00 - 20:00
นัดแพทย์ท่านนี้