รายละเอียดแพทย์

วลัยพรรณ วัชรชินวงศ์
พญ. วลัยพรรณ วัชรชินวงศ์
ตำแหน่ง : อายุรแพทย์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : สาขาประสาทวิทยา
ข้อมูลแพทย์ :
ตารางออกตรวจ
  • Sunday/อาทิตย์ : 08:00 - 20:00
  • Monday/จันทร์ : 08:00 - 17:00
  • Wednesday/พุธ : 08:00 - 20:00
  • Thursday/พฤหัสบดี : 08:00 - 17:00
  • Friday/ศุกร์ : 08:00 - 17:00
นัดแพทย์ท่านนี้