คณะผู้บริหาร โรงพยาบาลศิครินทร์ หาดใหญ่ นำโดยนายแพทย์ปัญญา สิทธิวรากุล ผู้อำนวยการฝ่ายแพทย์ เข้าพบ นายแพทย์อุทิศศักดิ์ หริรัตนกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา เพื่อประชาสัมพันธ์และเรียนเชิญร่วมกิจกรรมในโครงการ "Sikarin Hatyai Half Marathon#7" เดิน วิ่ง เพื่อเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด

วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 
คณะผู้บริหาร โรงพยาบาลศิครินทร์ หาดใหญ่ นำโดยนายแพทย์ปัญญา สิทธิวรากุล ผู้อำนวยการฝ่ายแพทย์ เข้าพบ 
นายแพทย์อุทิศศักดิ์ หริรัตนกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา เพื่อประชาสัมพันธ์และเรียนเชิญร่วมกิจกรรมในโครงการ "Sikarin Hatyai Half Marathon#7" เดิน วิ่ง เพื่อเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด 20 สิงหาคม 2560 พร้อมทั้งเรียนเชิญให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ "ผ่าตัดเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด" วันที่ 21 มิถุนายน 2560 ที่จะถึงนี้ ณ
โรงพยาบาลศิครินทร์ หาดใหญ่