คณะผู้บริหารและบุคลากรโรงพยาบาลศิครินทร์ หาดใหญ่ เข้าร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา

เมื่อวันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2560 คณะผู้บริหารและบุคลากรโรงพยาบาลศิครินทร์ หาดใหญ่ เข้าร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา

สำหรับประชาชนที่สนใจเข้าร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลาเปิดสอนวิธีการทำดอกไม้จันทน์เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพด้วย 
ส่วนประชาชนที่ไม่สามารถเดินทางมาร่วมกิจกรรมได้สามารถรวบรวมส่งดอกไม้จันทน์มาได้ที่กองส่งเสริมอาชีพสำนักพัฒนาจังหวัดทั่วประเทศ