ภาพกิจกรรม SIKARIN MINI MARATHON #8

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา โรงพยาบาลศิครินทร์ได้จัดงาน Sikarin Mini Marathon ครั้งที่ 8 กิจกรรมเดิน-วิ่ง เพื่อเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด รายได้สมทบทุนมูลนิธิเด็กโรคหัวใจฯ ในปีนี้มีผู้ร่วมงานกว่า 6,500 คน นับเป็นประวัติการณ์ครั้งใหม่ของโรงพยาบาลศิครินทร์ บรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนาน