งานสัมมนา "เตรียมตัวอย่างไร..ให้ได้ครรภ์คุณภาพ"

เมื่อวันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2560 บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดงานสัมมนา "เตรียมตัวอย่างไร..ให้ได้ครรภ์คุณภาพ"เพื่อให้ความรู้ โดย พญ.สิตานัน ภานุนำภา ผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์คุณแม่ตั้งครรภ์ และคุณนฤมล มีคุณวงศกร หัวหน้าแผนกทารกแรกเกิด โรงพยาบาลศิครินทร์ ภายในงานได้รับความสนใจจาก คุณพ่อและคุณแม่ เป็นอย่างมาก นอกจากจะได้รับความรู้แล้ว ยังมีกิจกรรมดีๆ สร้างความสนุกสนานอีกด้วย สุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มาเข้าร่วมงานสัมมนาในครั้งนี้ค่ะ