”โครงการผ่าตัดเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด”


โรงพยาบาลศิครินทร์ ได้จัดงาน "ศิครินทร์ให้หัวใจเด็ก" ร่วมกับมูลนิธิเด็กโรคหัวใจ และมูลนิธิโรงพยาบาลบำรุงราษฏร์ ภายใต้ โครงการผ่าตัดเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด” โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งภายในงานมีผู้ปกครองนำบุตรหลานมารับการตรวจคัดกรองเป็นจำนวนมาก ทางโรงพยาบาลศิครินทร์รู้สึกยินดีที่โครงการของทางโรงพยาบาลในครั้งนี้ได้มอบโอกาสใหม่ ให้กับเด็กผู่ป่วยกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติและมีความสุขอีกครั้ง