ขอเชิญชวนคุณแม่ตั้งครรภ์และคุณพ่อเข้าร่วมฟังสัมมนาคุณภาพ ในหัวข้อ “การดูแลทารกแรกเกิด“

ขอเชิญชวนคุณแม่ตั้งครรภ์และคุณพ่อเข้าร่วมฟังสัมมนาคุณภาพ ในหัวข้อการดูแลทารกแรกเกิดวันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม 2560 เวลา 8.30-12.00 . ห้อง ประชุม ชั้น 2 อาคาร 1 โรงพยาบาลศิครินทร์ โดยวิทยากร คุณ นฤมล มีคุณวงศกร หัวหน้าแผนกทารกแรกเกิด โรงพยาบาลศิครินทร์ #sikarinhealthy