โปรแกรมผ่าตัดริดสีดวงทวาร


ราคา   59,000.00-89,000.00

 
แพ็กเกจนี้ใช้ได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธันวาคม 2560
แพ็กเกจนี้ไม่สามรถใช้ร่วมกับสิทธิ์ส่วนลด และสิทธิพิเศษอื่นๆได้
ราคาแพ็กเกจนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในการตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติม หรือ ค่ารักษาเพิ่มเติมใดๆ หากตรวจพบความผิดปกติ
เงื่อนไขเป็นไปตามที่ทางโรงพยาบาลกำหนด

*This package is available for thai only*.
 

โปรแกรมผ่าตัดริดสีดวงทวาร แบบเปิด
59,000.00
โปรแกรมผ่าตัดริดสีดวงทวาร แบบเย็บอัตโนมัติ
89,000.00