โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี


ราคา   4,500.00-29,500.00

ขั้นตอนการตรวจสุขภาพ
• ติดต่อลงทะเบียน ณ ศูนย์ตรวจสุขภาพ อาคาร 2 ชั้น 2
• ท่านจะได้รับการตรวจวัดความดัน ชั่งน้ำหนัก วัดรอบเอว
• เจ้าหน้าที่พาไปตรวจเลือด และ X-ray ตามโปรแกรมที่ท่านต้องการ
• รอผลเลือดและผล X-ray ประมาณ 2 ชม. ระหว่างรอผลตรวจท่านสามารถรับประทาน  อาหารได้ตามอัธยาศัย
• หลังจากนั้น กรุณาติดต่อเคาน์เตอร์พยาบาล ศูนย์ตรวจสุขภาพ เพื่อรับฟังผลจากแพทย์  (สุภาพสตรีทุกท่าน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่พยาบาลศูนย์ตรวจสุขภาพ เพื่อพาไปตรวจทางสูติ-นรีเวช  ตามโปรแกรม)
• ท่านจะได้รับการตรวจร่างกาย และการอธิบายผลการตรวจอย่างละเอียดโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
• สมุดตรวจสุขภาพ จะจัดส่งให้ท่านภายใน 1-2 สัปดาห์
 
 


Perfect Plus ชาย
ราคาปกติ 32,565.00
ลดเหลือ 24,000.00
Perfect Plus หญิง
ราคาปกติ 39,585.00
ลดเหลือ 29,500.00
Perfect A ชาย
ราคาปกติ 22,520.00
ลดเหลือ 17,000.00
Perfect A หญิง
ราคาปกติ 30,160.00
ลดเหลือ 22,800.00
Perfect B ชาย
ราคาปกติ 13,730.00
ลดเหลือ 10,500.00
Perfect B หญิง
ราคาปกติ 17,830.00
ลดเหลือ 13,700.00
Perfect C
ราคาปกติ 9,930.00
ลดเหลือ 7,300.00
Light ชาย
ราคาปกติ 6,130.00
ลดเหลือ 4,500.00
Light หญิง
ราคาปกติ 6,330.00
ลดเหลือ 4,700.00