คลอดเหมาจ่าย

ต้อนรับสมาชิกตัวน้อยกับโปรแกรมคลอดเหมาจ่ายจากโรงพยาบาลศิครินทร์
ราคา   39,000.00-50,000.00


คลอดปกติ ( 3 วัน 2 คืน )
ห้องเดี่ยว Superior 39,000.00
แบบผ่าตัดคลอด ( 4 วัน 3 คืน )
ห้องเดี่ยว Superior 50,000.00