กิจกรรมหมอชวนวิ่งโดยแพทยสภา

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561 โรงพยาบาลรัทรินทร์(เครือศิครินทร์)ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ในโครงการหมอชวนวิ่งแพทยสภา จังหวัด สมุทรปราการ จัดบูธปฐมพยาบาล บริเวณด้านหน้าโรงพยาบาล เพื่ออำนวยความสะดวกกรณีมีเหตุฉุกเฉิน และร่วมให้กำลังใจกับคณะนักวิ่ง ซึ่งนำโดยนายกธีรพล ชุนเจริญ นายกเทศมนตรีตำบลบางปู  โดยโรงพยาบาลได้สนับสนุนน้ำดื่ม จำนวน 10 ลัง และรถ AMBULANCE  พร้อมพยาบาลประจำรถตลอดเส้นทางการวิ่ง