Sikarin Mini Marathon ครั้งที่ 9

ภาพบรรยากาศกิจกรรม Sikarin Mini Marathon ครั้งที่ 9 ที่ทางโรงพยาบาลศิครินทร์จัดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ 4 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา เพื่อนำรายได้มอบให้แก่มูลนิธิเด็กโรคหัวใจในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทางโรงพยาบาลศิครินทร์ขอขอบพระคุณผู้สนับสนุนและนักวิ่งกว่า 7,000 คน ที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด ไว้พบกันใหม่ในกิจกรรม Sikarin Mini Marathon ครั้งที่ 10