ปั่นจักรยาน ‘Bike อุ่นไอรัก’

อุ่นไอรัก คลายความหนาว “สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์”

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2561 โรงพยาบาลรัทรินทร์(เครือศิครินทร์) เข้าร่วมกิจกรรม ปั่นจักรยาน ‘Bike อุ่นไอรัก’ โดยสนับสนุนรถ AMBULANCE และทีมกู้ชีพประจำรถที่สวนสุขภาพคลองลัดโพธิ์และจัดบูธปฐมพยาบาล รวมถึงแจกน้ำดื่มให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้