โรงพยาบาลรัทรินทร์

ให้บริการด้านการแพทย์ที่ได้มาตรฐาน ด้วยบริการที่อบอุ่นและเป็นมิตร
เพื่อสำหรับการให้บริการอย่างทันท่วงทีในทุกสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้น โดยโรงพยาบาลรัทรินทร์มีศูนย์อุบัติฉุกเฉิน ที่สามารถรองรับอุบัติเหตุทางจราจร หรืออุบัติเหตุในงาน ซึ่งสามารถทำการผ่าตัดสมองได้ตลอด 24 ชม. ด้วยเครื่องมือและทีมแพทย์ ที่เฉพาะทางอย่างครบครัน อีกทั้งโรงพยาบาลรัทรินทร์ มีบริการสำหรับลูกค้า หรือผู้ป่วยในหลายกลุ่ม ทั้งกลุ่มลุกค้าประกัน ลูกค้าสวัสดิการบริษัท หรือแม้แต่สิทธิลูกค้าสิทธิประกันสังคม โดยโรงพยาบาลรัทรินทร์สามารถรองรับผู้ประกันตนได้ถึง 78,000 คน ดังนั้น ด้วยความพร้อมต่างๆที่กล่าวมา โรงพยาบาลรัทรินทร์จึงเป็นที่ยอมรับในเรื่องความพร้อมด้านศักยภาพ และการให้บริการที่ดี โดยมีเป้าหมายคือการเป็น” โรงพยาบาลคุณภาพ ใกล้บ้านคุณ”

บริการและสิ่งอำนวยความสะดวก