โปรโมชั่นจัดฟันสุดคุ้ม


Promotion จัดฟัน 

ราคาเริ่มต้นที่ 35,000 บาท 

ติดตั้งเครื่องมือครั้งแรก 3,000 บาท 

ครั้งต่อไปแบ่งจ่ายเป็นรายเดือน เดือนละ 1,000 บาท จนครบค่ารักษา

ตรวจสุขภาพช่องปากและปรึกษาจัดฟัน ฟรี!